Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać…

Details

Aktualne stanowisko MRiRW przy weryfikacji gęstości zaludnienia

W nawiązaniu do pisma  z dna 11 kwietnia b.r. dotyczącego weryfikacji gęstości zaludnienia gminy miejsko-wiejskiej, w której miasto będące siedzibą gminy liczy powyżej 5 000 mieszkańców, dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, MRiRW przesłało korektę stanowiska.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Pliki do pobrania

Wyniki konkursu 2/2018 dla Partnerów KSOW województwa lubuskiego

Na podstawie art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz §11 pkt 9 Regulaminu Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Details