Lista rankingowa na inwestycje w targowiska zatwierdzona przez Zarząd Województwa!

W dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych…

Details

Dokumenty aplikacyjne dla Odnowy wsi na obszarach wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W nawiązaniu do pisma ARiMR skierowanego do Marszałków Województw (znak: ZP-11-DDD-WDS.071.1.2018.TM z dnia 16 stycznia 2018 r.) oraz w związku z wejściem w życie: Zarządzenia 1/2018 Prezesa ARiMR  w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona…

Details

Lista operacji zakwalifikowanych do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Informujemy, że 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałą nr 222/3037/17 zaktualizowaną listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów…

Details