Lista operacji zakwalifikowanych do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Informujemy, że 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałą nr 222/3037/17 zaktualizowaną listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów…

Details

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że akt prawny: „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi…

Details

Pismo w sprawie kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy

Skan pisma o sygnaturze ROW.wrt.510.129.2017 w sprawie kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy, znajdujących się w posiadaniu lokalnej grupy działania w związku z naborami prowadzonymi w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jako informacji publicznej.

Pliki do pobrania